DECIDE - Dezvoltare prin educație antreprenorială și cercetare inovativă doctorală și postdoctorală

Anunț privind selecția partenerilor in vederea organizării stagiului de practică antreprenorială

Anunț privind selecția partenerilor in vederea organizării stagiului de practică antreprenorială
Anexa 1 - Expresie de interes