DECIDE - Dezvoltare prin educație antreprenorială și cercetare inovativă doctorală și postdoctorală

Anunț privind selecția partenerilor in vederea organizării stagiului de practică antreprenorială, seria 2, Anexa 1 - Expresie de interes

Anunț privind selecția partenerilor in vederea organizării stagiului de practică antreprenorială, seria 2
Anexa 1 - Expresie de interes