DECIDE - Dezvoltare prin educație antreprenorială și cercetare inovativă doctorală și postdoctorală

Obiectivul general al proiectului „DECIDE-dezvoltare prin educație antreprenorială și cercetare inovativă doctorală și postdoctorală”

Obiectivul general al proiectului este creșterea angajabilității absolvenților de învățământ superior (doctoranzi și cercetători post-doctorat), în special în sectoarele economice cu potențial competitiv și în domeniile de specializare inteligentă; creșterea relevanței sistemelor de educație și formare pe piața muncii prin dezvoltarea de programe educaționale personalizate, de calitate; dezvoltarea capitalului uman din cercetare-dezvoltare-inovare și asigurarea oportunităților care să faciliteze accesul la un loc de muncă, prin mecanisme pentru anticiparea și dezvoltarea competențelor, inclusiv a celor antreprenoriale, prin asigurarea oportunităților pentru pregătirea pedagogică a membrilor grupului țintă care au în vedere o carieră didactică universitară, prin promovarea componentei practice a cercetării ce vizează flexibilizarea șii dezvoltarea de relații durabile între companii (mediul de afaceri) și universități, respectiv institute de cercetare.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Stiri & Anunturi